TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người hóa thành chim

Thuở xưa, Lạng Sơn là miền rừng thiêng nước độc, làm chỗ đi đày những người trọng tội. Các người lính thú được đổi đến Lạng Sơn, đóng ở Đồng Đăng hay Kỳ Lừa cũng đều chịu lấy cảnh khổ như người đi đày:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan