TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Shesha Naga - siêu rắn thần khổng lồ

Shesha Naga hay còn gọi là Ananta, đây là Naga đầu tiên, và cũng được coi là vua của loài Naga (người ấn độ gọi rắn là Naga, trong tiếng Phạn nó có nghĩa là rắn hổ mang, rắn lớn, hay con rồng, và cũng có thể nói là rắn lai người trong truyền thuyết nhiều nước châu Á), có hình dạng mãng xà nhiều đầu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan