TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Seongju, vị thần xây dựng

Thần Seongju, vị thần xây dựng, bảo hộ cho việc xây cất nhà cửa của người Triều Tiên, đồng thời cũng là một thần linh quan trọng bảo hộ cho gia đình và căn nhà, cùng toàn bộ nội thất bên trong.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan