TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần đất Mama Pacha

Mama Pacha hay Pachamama là vị nữ thần đất, cũng là thần của mùa màng và những cơn địa chấn. Pachamama là một nữ thần được người dân bản địa Andes tôn kính.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan