TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Xã Định kiện bà Cố

Tỉnh Bình Thuận, có miễu bà Cố rất linh thiêng. Ai đi ngang qua phải cúi đầu; nếu đi ngựa, phải xuống ngựa, bất tuân thì hộc máu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan