TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Oya - Nữ thần gió bão của Yoruba

Oya, là nữ thần Gió bão, người bảo hộ sông Oya (tức sông Niger), đôi khi cũng là nữ thần canh gác cổng vào cõi chết. Oya là vợ ba của Shango, và cũng là thứ phi được chồng sủng ái nhất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan