TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng kỹ nữ Phệ Sa

Ở thành Ma Đồ La, có nàng kỹ nữ sắc đẹp tuyệt trần tên là Phệ Sa. Nàng thường để ý đứa thị tỳ của nàng, khi nào đi mua phấn sáp gì thì cứ đến nhà một người lái buôn trẻ tuổi tên là Ưu Bà Cấp Da.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan