TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết Tam Hoàng - Ngũ Đế

Thiên đình do một vị Ngọc hoàng cai quản, ở trên ông là 3 vị Tam Thanh, cai quản mặt đất ban đầu là thời kỳ Tam Hoàng - Ngũ Đế.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan