TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Rắn nước và nhím

Một lần nhím đến thăm rắn nước và bảo:
– Anh rắn nước ơi, anh cho tôi vào tổ của anh ở ít lâu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan