TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ngựa đá

Cách nay đã lâu, trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố Laling có một con ngựa đá. Người ta chỉ gọi nó là "Ngọc". Con ngựa đá này có một đặc điểm rất lạ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan