TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mụ đàn bà và con gà mái

Trong trang trại nọ, gà mái luôn luôn mỗi ngày đẻ một trứng. Mụ chủ của nó nghĩ là cho gà ăn nhiều hơn, nó sẽ đẻ hai trứng một ngày. Mụ nghĩ là làm như vậy. Nhưng gà béo ú ra và hoàn toàn tịt đẻ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan