TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim sẻ say rượu

Những con chim sẻ quen ăn lúa, ăn thóc, vì thế lúa vừa chín là chúng kéo nhau từng đàn sà đến sân phơi, sân đập.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan