TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vui trong đau khổ

Một hôm, Đức Phật cùng đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, lúc ra về gặp chành thanh niên đang lùa một bầy bò vừa ăn no, chúng nhảy vọt vào húc nhau. Thấy vậy, Đức Phật nói mấy bài tụng sau đây:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan