TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cuộc giao tranh với Typhon

Nữ thần Gaia vẫn không nguôi mối oán hận trong lòng. Bà vẫn muốn giải thoát cho các Titan bị giam giữ trong lòng đất. Lần này Gaia giao sứ mạng phục thù cho Typhon.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan