TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích hồn Trương Ba ra hàng thịt

Sự tích Việt Nam kể rằng, Trương Ba là một người có tài đánh cờ không ai địch nổi. Các giải cờ trong vùng cũng như những hội hè mùa xuân đều về tay anh. Tiếng đồn vang khắp trong và ngoài nước.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan