TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đoạt đàn bò của Géryon

Eurysthée lại trao cho Héraclès một nhiệm vụ mới nữa, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn: đoạt bằng được đàn bò của Géryon đem về cho hắn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan