TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông hoàng tử Cam

Ngày xưa, có một bà hoàng hậu sinh ra một nàng công chúa rất xinh đẹp và thông minh, nhưng công chúa đến tuổi cập kê rồi, mà nhà vua không kén được phò mã.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan