TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Điều đáng lo nhất

Vua Ba Tư Nặc là người con có hiếu. Khi Hoàng Thái Hậu mất, y tục lệ cổ truyền của xứ Ấn Ðộ, nhà vua và quần thần lo cử hành lễ an táng rất long trọng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan