TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cuộc đại chiến Hoàng Đế và Xi Vưu

Nguyên Xi Vưu là một ác thần mình người đầu trâu, sừng trên đầu vô cùng cứng nhọn, lông mọc trên tai sắc bén như dao.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan