TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kawaya no Kami - Thần... nhà xí

Không phải cứ là thần là sẽ ở trong đền thờ, thần điện uy nghiêm tráng lệ gì. Trong thần thoại Nhật Bản, cái nhà xí cũng có hẳn một vị thần riêng.

Nữ ác thần nhà xí Cheuksin

Người dân Triều Tiên có hàng loạt các vị thần bảo hộ cho nhà cửa, tiêu biểu phải kể đến: thần giữ nhà Seongju, thổ công Teojusin, thần bếp lửa Jowangsin, thần cửa Munsin, và có cả một vị nữ thần bảo hộ cho... nhà xí, tên gọi là Cheuksin.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan