TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vụn bánh trên bàn

Có lần gà trống nói với đám gà mái:
- Nào, nhanh lên vào nhà mổ vụn bánh trên bàn! Bà chủ đi rồi, chúng ta viếng thăm nhà đi.
Gà mái đáp:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan