TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gà mái và những quả trứng vàng

Con gà mái của ngời chủ nọ bỗng đẻ ra những quả trứng bằng vàng vào mỗi sáng, người chủ ngày nào cũng nhận được trứng vàng nên trở nên giầu có.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan