TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Pomona và Vertumnus - lễ hội Pomona

Pomona là nữ thần cai quả vườn cây ăn quả, vườn và vườn cây. Pomona không có phiên bản bên Hy Lạp, mặc dù nữ thần thường được liên tưởng tới nữ thần Demeter. Pomona bảo hộ cho cây ăn quả. Trong các mô tả nghệ thuật, Pomona thường được xuất hiện với một đĩa trái cây.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan