TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Alp-Luachra - kẻ ăn chực

Là một loại tiểu yêu trong thần thoại của người Ireland, Al-Luachra có thói quen rất mặt dày là đi ăn chực nhà người khác, à không, nói chính xác hơn là đi ăn chực mồm người khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan