TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đấng tạo hóa Brahma

Thần Brahma (Đại Phạm Thiên) được cho là vị thần tối cao, đấng tạo hóa của vạn vật thế gian, vị thần tạo ra con người và sáng tạo ra kinh veda (Vệ Đà) - bộ kinh được coi là suối nguồn tri thức của nền văn minh Ấn Độ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan