TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nước mắt mẹ hiền

Nắng chiều ẩn vàng những căn nhà mới dựng trên bãi biển của thành Ba La Nại. Ðó là nhà của một người lái buôn giàu có.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan