TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Usir (Osiris) - Thần của kiếp sau

Ngày mà thần Usir và thần Aset được mãi mãi trăm năm, đầu Usir chao đảo. Làm sao thần lại ở đây. Nhưng tình yêu sự sống đã vỗ về thần và thần hiểu rằng mọi chuyện tùy thuộc ở chính lúc này.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan