TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bài thơ chợ quán

Quan Huyện ở Chợ Quán (Sài Gòn) hôm nọ nhận được một gói giấy nhỏ. Mở ra thấy một miếng trầu, một mớ tóc, một đồng tiền kẽm, vài cái lông vịt, vài cọng cỏ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan