TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nguồn gốc và nơi phát tích lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; được tổ chức chính thức vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm;

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan