TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giai thoại về Nguyễn Bá Lân - Ông nghè bị cha đánh khi làm quan

Nguyễn Bá Lân (1701-1785) người Hoài Bão, Tiên Du, Bắc Ninh. Ông là hậu duệ trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo thời Lê Huy Tông. Cha của Nguyễn Bá Lân là Nguyễn Công Hoàn, hay chữ có tiếng nhưng thi cử không hiểu sao chẳng đỗ đạt gì.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan