TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con nam ở ao

Xưa có hai vợ chồng người xay bột sống rất sung sướng. Ở đời, hễ giàu lại càng giàu thêm. Nhưng chẳng ai ngờ trước được hoạn nạn. Của đến mau, giờ đây nó cũng theo năm tháng đi mau.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan