TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cô bé và con ve

Cô bé bắt được chú ve và định vặt chân ve. Bố cô bé liền bảo:
– Đây chính là con ve mà vẫn ca hát mỗi sáng mai đấy.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng

Thời Xuân Thu, Ngô Vương là một vị vua vô cùng ngang ngược, các vị đại thần đều khó mà thuyết phục được ông.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan