TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện anh em sinh đôi Zesthos và Amphion

Vua thành Cadmée là Nyctée sinh được một người con gái đặt tên là Antiope. Nàng lớn lên đến đâu đẹp ra đến đấy. Nhiều vương tôn, công tử ngấp nghé cầu hôn. Nhưng họ chưa kịp sắm sửa lễ vật, định tháng chọn ngày thì nàng Antiope đã rơi vào tay một vị thần:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan