TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Saru Kani Kassen - Khỉ và Cua đánh nhau

Ngày xưa, có một chú khỉ đang đói bụng, Khỉ thấy Cua có cơm nắm thì bèn gạ gẫm Cua đổi cơm lấy hạt giống cây hồng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan