TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đại Bi trì nghiệm

Xưa ở nước Ma Da Đà xứ Tây Thiên Trúc có một người Phật tử tại gia, tánh ưa sắc đẹp. Một hôm nhân xem kinh thấy nói làng A Tu La người nam tuy xấu, song người nữ lại xinh đẹp tuyệt trần,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan