TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Có Trời chứng giám

Một chú thợ học việc đi khắp nơi tìm việc nhưng chẳng có một ai thuê. Đúng lúc trong túi chú không còn đến một đồng trinh thì chú gặp một người Do Thái, chú nghĩ chắc dân Do Thái có nhiều tiền nên đi thẳng tới dọa:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan