TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích con ruồi, gián và muỗi

Ngày xửa ngày xưa, ở Philippines có một người phụ nữ giàu có nổi tiếng tốt bụng. Cô lấy việc giúp đỡ những người khó khăn làm niềm vui, và đó cũng là lý do nhiều người nghèo khổ muốn đến vùng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan