TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần sao rơi Asteria

Asteria là nữ thần sao rơi (falling star: sao băng và sao chổi) và sự tiên tri đêm (liên qua đến chiêm tinh và báo mộng). Nàng thuộc dòng dõi titan, là con của hai titan Coeus (Polus) và Phoebe, chị gái của nữ thần Leto.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan