TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Raven trộm sao

Trong khi Coyote ăn trộm lửa cho loài người, thì ở thần thoại Inuit, Raven (quạ thần) còn một màn trộm bá hơn nhiều - đó là ăn trộm ánh sáng của những vì sao.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan