TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngảnh mặt về bên nào

Xưa một anh có hai vợ. Cứ đêm đêm vợ lớn nằm trong, vợ bé nằm ngoài, còn anh ta thì chen vào giữa. Ai chẳng bảo thế là sướng ! Nhưng khốn một nỗi vợ lớn muốn anh ta ngảnh mặt vào trong, thì vợ bé lại đòi anh ta ngảnh mặt ra ngoài. Lúng túng không biết ngảnh về bên nào là phải, anh ta mới bảo rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan