TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nam Kha thái thú - Hay chuyện giấc mộng Nam Kha

Từ đó về sau, Hưởng Vu Phần khác hẳn trước. Chàng xuất gia làm sư, lại uống rượu lại, càng uống dữ dội hơn. Ba năm sau thì chết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan