TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

Trong Tứ Phủ Chầu bà thì Chầu Đệ Nhất ngự ở ngôi cao, cai quản Thượng Thiên, đứng đầu và nắm giữ sổ Tam Tòa. Chầu Bà chính là hóa thân của Mẫu Đệ Nhất, vốn là tiên nữ ở chốn Thiên Cung.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan