TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Danh tướng Lê Thị Ngọc Ba, Chiêu Dung Công chúa

Chiêu Dung Công chúa - Lý Thị Ngọc Ba, người Mẹ Việt Nam anh hùng, chồng mất sớm. Khi đất nước bị giặc Hán xâm lược và cai trị, bà đã động viên 5 con trai của mình đứng lên dấy cờ khởi nghĩa ở làng Cốc (Làng Kim Cốc xã Hoàng Diệu huyện Chương Mỹ, Hà Nội), sau về dưới trướng của Nhị vua Hai Bà Trưng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan