TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần chiến tranh Tumatauenga của Maori

Tumatauenga (hay còn được gọi là Tu), là vị thần chiến tranh, Săn bắn, Chài lưới và Canh tác của dân Maori. Ông đồng thời cũng là vị thần của sức mạnh, của săn bắn, và là tổ tiên của loài người, cũng là vị thần đại diện cho đặc tính của con người. Một kẻ khôn ngoan, háo thắng và tham vọng đúng nghĩa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan