TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần sáng tạo Plah

Plah (còn gọi là Pteh, Peteh) đây là vị thần sáng tạo trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Ông là một trong bộ tam đại cổ thần được tôn sùng tại kinh đô Memphis cùng với vợ là Sekhmet (hoặc Bastet) và con trai Nefertem.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan