TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người Tuyết

Xưa kia, ở một khu thành nọ, các samurai trẻ tụ tập quanh đống lửa, nói chuyện trên trời dưới đất và cùng nhau gác đêm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan