TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tử vi tuổi Tý (chuột) 2019

Tử vi người tuổi Tý 2019 trong cát tàng hung, vận khí chưa thực sự lý tưởng. Hung tinh chiếu mệnh khá nhiều trong khi cát tinh lại ít. Đây có thể coi là một năm “mưu sự tại nhân”, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực hết sức mới có thể đạt được thành quả tốt đẹp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan