TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bức thư giả mạo

Tương truyền rằng Iahia Ibơn Halit và Apđalakh Ibơn Malic ngấm ngầm thù hằn và hiềm khích nhau không lộ ra mặt. Nguyên do của sự thù hằn này chỉ vì vị Apđalakh được chúa tể của muôn dân rất yêu quý và phong cho quyền cao chức trọng,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan