TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh khờ đi buôn

Vào thời Hùng Vương thứ tám, có vợ chồng anh chàng họ Lưu, anh chồng thì hiền như cục bột, hiền đến đỗi mọi người phải lầm anh ta ngớ ngẩn đần độn, trái lại chị vợ khôn ngoan lanh lợi, ngày nào cũng đôn đốc chồng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan