TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Câu truyện tình của Nut và Geb

Thần không khí Shu và nữ thần mưa Tefnut kết hôn với nhau, sinh ra một nam một nữ là Geb và Nut.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan